Grid View
List View

Menampilkan semua 5 hasil

Urutkan Berdasarkan
Sale!

Buku ini berupa kumpulan ayat dan surah-surah pilihan

Di antaranya:

1. Surah Yasin

2. Surah Ar-Rahman

3. Surah Al-Waqi’ah

4. Surah An-Naba’

5. Juz ‘Amma

6. dll

BELI SEKARANG:

     

 

Rangkuman Agama Islam adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh Penerbit Fazilet yang berisi mengenai inti-inti atau pokok-pokok yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Buku ini sangat membantu Anda sekalian di dalam mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain.

Di samping itu, buku ini juga menjelaskan masalah fikih, akhlak, dan akidah, tentunya akidah Ahlussunah wal Jamaah. Hukum-hukum fikih yang terdapat di dalamnya sesuai dengan mazhab Syafi’i, sedangkan akidahnya sesuai dengan pendapat Imam Asy’ari RH.

Buku ini dipersiapkan secara sederhana, tetapi isinya lengkap dan mudah dipahami bagi para pembaca sekalian.

BELI SEKARANG:

     

 

Buku Adab dan Akhlak Islam ini merupakah terjemahan salah satu karya Imam Zadah RH yang judul aslinya Syir’atul Islam. Selain menjelaskan pengetahuan-pengetahuan akidah Islam secara ringkas dan jelas di dalamnya, buku ini juga memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai ibadah, akhlak, dan adab-adab secara luas.
Karya yang mendapatkan perhatian besar dalam dunia Islam ini, khususnya dari ulama-ulama Turki Utsmani, memiliki banyak syarah dan terjemahan.

Beberapa hal mengenai buku ini:
1. Ayat-ayat Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab, nama surat dan nomor ayat-ayatnya dicantumkan pada catatan kaki.
2. Teks-teks hadis ditulis dan ditakhrij.
3. Beberapa kata dan istilah dijelaskan dalam catatan kaki, dan masih banyak lagi.
4. Pada catatan kaki dibuat penambahan-penambahan agar naskah dapat dipahami dengan baik.
5. Doa-doa ditulis dengan bahasa Arab beserta cara membacanya.
6. Di bagian terakhir buku ini dicantumkan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang digunakan dan daftar ayat Al-Quran serta hadis sesuai urutan alfabet.

BELI SEKARANG:

     

Allah SWT berfirman, “Mohonlah pertolongan (kepada Allah SWT) dengan sabar dan shalat, dan (shalat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.” (QS Al-Baqarah: 45)
Shalat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan kalimat syahadat. Shalat merupakan tiang agama dan mikrajnya orang mukmin. Shalat merupakan ibadah yang membedakan antara orang muslim dan kafir. Shalat merupakan suatu amal yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat.

Buku ini menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan ibadah shalat. Buku ini juga membantu kita untuk melaksanakan ibadah shalat dengan khusyuk dan menyempurnakan rukun-rukun shalat sehingga shalat yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah SWT.

Buku ini sangat dianjurkan untuk dibaca oleh seluruh kalangan umat Islam karena buku ini menjelaskan seputar shalat dengan lengkap, bahkan banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui tentang shalat dijelaskan di dalam buku ini.

BELI SEKARANG:

     

Kumpulan Doa dan Ibadah merupakan sebuah buku yang berisi rangkaian ibadah-ibadah dan doa-doa yang dianjurkan atau disunahkan untuk dikerjakan pada hari-hari dan malam-malam mulia di dalam Islam.
Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya dikatakan, “Hamba-ku akan selamat dari siksa dan azab-Ku dengan ibadah wajibnya, dan dia akan mendekat kepada keridhaan-Ku dengan ibadah sunahnya.” Dengan demikian, meskipun ibadah sunah tidak wajib hukumnya, ibadah sunah dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT.

BELI SEKARANG:

     

X