Kamus Saku Turki-Indonesia

Rp 25.000

Kamus Saku Bahasa Turki-Indonesia dan Indonesia Turki
Cocok untuk kamu sebagai pendamping belajar bahasa Turki.

Diterbitkan oleh Penerbit Fazilet Indonesia
Bekerja sama dengan Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah

BELI SEKARANG:

     

 

Deskripsi

Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal usul (etimologi) suatu kata dan juga contoh penggunaannya. Untuk memperjelas kadang kala terdapat juga ilustrasi di dalam kamus.

Sejarah kata memperlihatkan makna dasar yang terkandung dalam kata kamus, yaitu wadah pengetahuan, khususnya pengetahuan bahasa, yang tidak terhingga dalam dan luasnya. Dewasa ini kamus merupakan khazanah yang memuat perbendaharaan kata suatu bahasa, yang secara ideal tidak terbatas jumlahnya.

X