Panduan untuk Muslimah dan Wanita-Wanita Mulia dalam Islam

Penyebaran agama Islam disebabkan oleh keindahan dan fitrah agama Islam itu sendiri. Orang-orang yang mengatakan “Agama Islam disebarkan hanya dengan pedang” adalah orang-orang yang bersikap tidak adil. Orang-orang yang terpesona dengan akhlak mulia, kehidupan luhur, dan sikap kemanusiaan yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam akan tertarik pada cahaya Islam sebagaimana ngengat tertarik pada nyala api. Agama Islam telah menyebar berkat kepribadian yang tinggi dan mulia, serta dampak dan pengaruh rabani dari Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW bersabda, “Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak terpuji.”
Allah SWT telah memilihnya untuk melaksanakan tugas yang agung dan suci ini. Sebab, beliau adalah manusia yang paling sempurna dan memiliki akhlak yang paling indah. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian Al-Quranul Karim sebagai berikut, “Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS Al-Qalam: 4)

Kategori:

Deskripsi

Dalam buku kami yang berjudul “Panduan untuk Muslimah dan Wanita-Wanita Mulia dalam Islam” ini, Anda akan membaca dan mempelajari prinsip-prinsip kehidupan yang agung, yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallâhu ‘alaihi wa sallam kepada setiap muslim, terutama prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh agama Islam kepada para wanita, serta kehidupan teladan dari para wanita mulia dalam Islam yang mengikuti jejak beliau.

X